Yhteisöpalaveri

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mikä yhteisöpalaveri on ja mikä on sen tavoite?

Yhteisöpalaveri on keskustelutilaisuus, jossa AFIn kaikki jäsenet voivat keskustella AFIn tilanteesta ja tulevaisuudesta. Tavoite on kolmijakoinen:

 1. Tiedottaa yhteisöä toiminnan nykytilanteesta ja kehitys-suunnasta
 2. Kerätä palautetta tehdyistä toimista ja ideoita kehittämistä varten
 3. Sitouttaa yhteisön jäseniä mukaan toimintaan

HOX! Yhteisöpalaveri voi myös palvella jotain tiettyä yllämainitsematonta tarkoitusta. Valmistaudu tällaisessa tilanteessa ajatuksen kanssa.

Yhteisöpalaverin järjestämisen tehtävät:

 • Päätä kokouksen pääteema
  • Pyri suunnittelemaan ajankäyttö kokouksessa sen mukaan
  • Kommunikoi se pääteema osallistujille
 • Kerää materiaalia toiminnan viimeaikaisista kehityksistä ja tulevista kehityksistä
  • Varaudu esittelemään ne tai järjestä joku asiaa paremmin tunteva paikalle esittelemään ne
  • Pyri tuomaan esiin erityisesti edellisestä yhteisöpalaverista johdetut kehitykset
  • Tuo esiin mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa toimintaan
   • Yhteisön tämänhetkiset tarpeet?
 • Varaudu käsittelemään pääteemat pienryhmissä, jotta kaikilla on mahdollisuus sanoa jotain
  • Valmistele kysymykset
  • Valmistele toteutus
  • Valmistele pienryhmien yhteenvedon toteutus
 • Pohdi kuinka saat parhaiten sitoutettua osallistujia toimimaan AFIn eduksi
  • Tilanne on erinomainen jos joku yhteisön jäsen saadaan sitoutumaan toteuttamaan jotain tehtävää
 • Tee ilmoitus tilaisuudesta ja kannusta keskustelemaan mahdollisimman paljon ennen tilaisuutta
  • Esittele käsiteltävä aiheet ennalta
  • Pyydä esittämään kysymyksiä ennalta
  • Kysy muita ajankohtaisia asioita
  • Linkitä valmis asiakirjapohja ilmoituksen mukana

Yhteisöpalaverin roolit

Puheenjohtaja vastaa puhhenvuorojen jaosta, aiheen käsittelyn kulusta, sekä aikatalusta.

Kirjuri vastaa asiakirjapohjan täyttämisestä ja ylläpidosta.

Pienryhmäjohtajat vastaavat pienryhmän toiminnasta ja pienryhmän tuloksen esittelystä.

Yhteisöpalaverin jälkeiset tehtävä

 • Käy läpi tuotettu materiaali ja poimi sieltä tärkeimmät kohdat
 • Tuo esiin yhteisöpalaverin vaikutukset toimintaan
  • Foorumeilla
  • Seuraavissa palavereissa
  • Tiedotteissa
 • Tärkeimmistä asioista välitä viesti ja tarvittaessa toista se asianosaisille henkilöille