Vaunun toiminta

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tällä oppaalla on tarkoitus antaa pelaajalle tietotaito yksinkertaiseen liikkumiseen ja tulitoimintaan vaunuilla. Opas on tehty niin, että sitä on helppo soveltaa myös joukossa toimimiseen.

Vaunulla liikkuminen

Vaunulla liikkumisen lähtökohta on aina, että vaunu altistetaan liikkuessa mahdollisimman vähän eri uhille. Liikkuminen yksin tai ryhmässä altistaa vaunun isona kohteena aina enemmän tai vähemmän ja ainoa tapa vaikuttaa tähän on ennakoivalla toiminnalla.

Liikkeessä

Liikkeessä.jpg

Vaunujen ei tule koskaan kulkea jonossa uran keskellä vaan uran laidoissa. Esimerkkitapauksessa: V1 oikea, V2 vasen, V3 oikea, V4 vasen, Aukeassa maastossa vaunujen tulee välttää omien vaunujen uria kokonaan.

Tähystyssuunnat menee normaalisti EVOIT säännön mukaan, paitsi jos tämä on käsketty erikseen.

Pysähtyneenä

Pysähtyneenä.jpg

Pysähtyessä vaunun tulee hakeutua suojaan paikkaan missä vaunusta näkyy mahdollisimman vähän (Lohkareet, kuopat, puut), samalla mahdollistaen vaunun vaikutuskyvyn pää-aseellaan vihollisen tulosuuntaan, aja siis vähintään uran laitaan ja ota käyttöön kaikki suoja jonka saat.

Tähystyssuunnat säilyvät myös pysähdyksissä.

Maastossa

Maastossa.jpg

Toisin kuin tietä pitkin liikkuessa, maastossa on mahdollisuus valita reitti maastonmuotojen perusteella. Maastossa liikkuminen onkin aina turvallisempi reitti liikkua kuin tiestö. Maastonmuotojen tuoma suoja voi kuitenkin haitata vaunumiehistön kykyä havainnoida ympäristöä, tässä on hyvä muistaa että vaunujen EI pitäisi kulkea metsissä ilman jalkaväkeä.

Asematoiminta

Suoja-asema

Suoja-asema.jpg

Suoja-aseman tarkoitus on pitää koko vaunu näkymättömänä viholliselle. Asema voi olla hyvin niin maastonmuodon kuin myös pelkän näkösuojan takana. Muista, että vaunu hohkaa lämpöä, ja että siluetti näkyy pelimaastossa kauas! Suoja-asemasta ei voi ampua.

Vaunun ollessa suoja-asemassa, vaununjohtajan on helppo jalkauttaa ja tähystää ympäristöä vaunun ulkopuolelta.

Johtajan on myös helppo ajattaa vaunu suoja-asemasta tuliasemaan jalkautuneena, jos hän havaitsee vihollisen.

Tuliasema

Tuliasema.jpg

Tuliasema on pelkästään vihollisen tuhoamista varten. Vaunua ei pidetä ikinä tuliasemassaan, vaan se ajetaan siihen vain, kun vaunulla yritetään tuhota vihollinen. Asemaan ajetaan suoja-asemasta ja heti ampumisen jälkeen asemasta vetäydytään takaisin suoja-asemaan. Tuliasemassa on aina tarkoitus olla mahdollisimman vähän aikaa.

Tuliasemaan ajettaessa ampujan täytyy tietää vihollisen sijainti, jotta vihollista ei tarvitse alkaa etsimään vasta tuliasemassa.

Tuliasema3.jpg

Tuliasemasta irtautuessa voidaan käyttää savuheitteitä suojana. Savu kuitenkin myös paljastaa aseman viholliselle.

Asemaan ajettaessa on tärkeää, että vaununampuja ohjaa vaunun liikettä. Koska tuliasemasta on tarkoitus ainoastaan käyttää vaunun pääasetta, vaunua ei saa altistaa viholliselle yhtään sen enempää kuin pääaseen käyttö vaatii. Länsivaunujen pääaseessa on perinteisesti parempi yläkoro kuin itä-vaunuissa, jolloin länsivaunujen ei yleensä tarvitse ajaa niin kauas asemaan kuin itä-vaunujen.

Torniasema

Torniasema.jpg

Torniasemassa vaunusta paljastetaan mahdollisimman vähän niin, että sen pääaseella voidaan kuitenkin edelleen ampua. Ideaali torniasema paljastaa vaunusta siis vain tykkitornin.

Asemaa voidaan käyttää niin tuliasemana kuin myös tähystämiseen. Myös torniaseman läheisyyteen kannattaa etsiä suoja-asema.

Vaihtoasemat

Vaihtoasema.jpg

Vaunun on tärkeä etsiä tuliasemia etsiessä useita asemia vaihtoasemiksi. Vaihtoasemien välillä kannattaa pitää etäisyyttä vähintään 50m.

Vaihtoasemia käytetään siksi, ettei vaunua altisteta useasti samasta kohtaa viholliselle. Näin estetään vihollisen ennakoiva tähtääminen asemaan.

Vaihtoasemassa sovelletaan normaalia tuliasematoimintaa.