Vaunumiehistö

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vaunun toiminta on hyvin riippuvaista sen miehistön yhteistoiminnasta. Vaunua operoi yleensä kolme eri miehistön jäsentä. Johtaja, ampuja ja ajaja. Jokaisen roolin on tärkeää tietää tehtävänsä, jotta vaunua voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.


Vaununjohtaja

Vaunun johtajana olet vastuussa vaunusta ja sen miehistöstä ryhmäsi- tai joukkueenjohtajalle. Tehtäväsi on ylläpitää tilannetietoa sekä käskeä vaunun ajajaa ja ampujaa. He taas vastaavat toiminnastaan sinulle. Käytännössä ajatat ja ohjaat vaunun tulta.

Johtajalla on yleensä vaunumiehistön parhaat optiikat käytössä. Joissain vaunuissa johtajalla voi olla myös ase. Esimerkiksi etäohjattu ilmantorjuntakonekivääri.

Ajattaminen

Ajattaminen on aina ajajan käskyttämistä. Pidä käskysi aina selkeinä ja lyhyinä.

”Ajaja - aja suuntaan 300 ja käänny tielle vasempaan. Täyttä vauhtia”

Ajattaessa sinun on tärkeä tietää oma sijainti, omien joukkojen sijannit sekä havainnot vihollisesta. Näkyvyys vaunusta lähimaastoon etenkin ajajan paikalta on aina vähintäänkin rajallinen ja jos vaunun lähellä on omia, voit ajattaa vaunun vahingossa kohtalokkain seurauksin. Toimit siis ajajan ja myös ampujan silminä. Jalkaväki kuitenkin vastaa aina itse siitä, etteivät he jää vaunun alle.

Eri vaunutyyppien suojauksien tasossa on paljon eroja. Miehistönkuljetusvaunun panssarointi on heikko kaikkea kiväärikalipeeria suurempia aseita vastaan ja yksittäinen vihollisen jalkaväkipartio voi olla merkittävä uhka vaunulle. Taistelupanssarivaunun pääuhan muodostavat raskaat panssaritorjunta-aseet sekä vihollisen taistelupanssarivaunut. Pyri pitämään keulapanssari aina vihollista kohti sekä ajattamaan vaunuasi aina suojasta suojaan.

Tulenjohtaminen

Tarkkaile jatkuvasti maastoa. Jos havaitset viholista, tee ampujalle normaali ilmoitus.

”Vihollisen jalkaväkeä, suunnassa 200 - tuolla talon vieressä, 500m.” Eli mitä näet, missä näet ja sido maastoon.

Joissain tilanteissa uhan suunta voi olla tarkasti tiedossa ja silloin haluat pitää tykkitornin juuri siinä suunnassa. Tällaisessa tilanteessa sinun kannattaa aina käskeä ampujaa tarkkailemaan, eli skannaamaan, juuri uhan suunnan sektoria yksinkertaisesti:

”Ampuja - skannaa sektoria SW - S”

Vaunun ampujan optiikka soveltuu parhaiten pääaseella tähtäämiseen ja pelkkä tähystäminen sen avulla on useasti hyvin hankalaa. Käytännössä mitä ahtaammassa tilassa vaunu on, sitä vähemmän ampuja näkee ja mitä avarammassa tilassa vaunu on, sitä tehokkaampi ampujan optiikka on. Vaununjohtaja, ampuja ja ajaja jakavat tähystämisvastuun aina.

Muista, että voit aina jalkauttaa vaunusta. Jalkautuneena olet vaunumiehistösi kanssa pienempi maali tähystäessäsi vihollista, etsiessä asemia ja ajattaessa vaunua! Ryhmäläisesi näkevät sinut myös ST_hudissa.

Ampuja

Ampujan rooli on käyttää vaunun pääasetta vihollisen tuhoamiseen sekä oman vaunun suojaksi. Ampujalla on yleensä käytössä myös omasuojaheitteet, eli savukranaatteja.

Vaununampujan on erityisen tärkeää tietää pääaseensa eri ammustyypit.

Ammustyypit

HE - Sirpaleammus. Kevyitä ajoneuvoja ja jalkaväkeä vastaan.

HEAT - Onteloammus. Taistelu- sekä kevyitä panssarivaunuja vastaan.

AP - Alikalipeerilaukaus. Taistelupanssarivaunuja vastaan.

ATGM - Panssarintorjuntaohjus. Taistelu- sekä kevyitä panssarivaunuja vastaan.

Ammustyyppejä vaihdetaan ampujanpaikalla actionmenusta hiiren rullalla.

Monessa vaunussa on myös käytössä konekivääri pääaseen rinnalla. Pää- ja toissijaisen aseen välillä vaihdetaan painamalla F.

Omasuojaheitteitä käytetään painamalla R.

Tähtäimen pikanäppäimet

Zoom - Numpadin +/-

NVG/Thermal - N, RHS-modin opfor-vaunuissa numpadin +/-

Ajaja

Ajajan vastuulla on ajaa vaunua turvallisesti joka tilanteessa, ennakoida ja suunnitella seuraavaa siirtymistä, sekä tähystää vaunun etusektoria. Tarvittaessa vaununjohtaja ajattaa vaunua.

Moottorimarssit

Usean ajoneuvon yhtäaikaista paikasta toiseen siirtymistä kutsutaan moottorimarssiksi.

Moottorimarsissa, ajajana sinun tulee tietää:

  • Paikkasi muodostelmassa
  • Ajonopeus
  • Toiminta kontaktissa
  • Käsketty väli ajoneuvojen välillä

Mikäli väliä ei erikseen määritellä, pidä väli edessä olevaan ajoneuvoon vähintään 50m. Turvaväli on tärkeä peräänajojen välttämiseksi!