TRA

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mind Set

Urbaaneilla alueilla liikkuminen muuttuu nopeasti veriseksi kaaokseksi. Tämän toimintaohjeen tavoitteena on parantaa Arma Finland -yhteisön operatiivisia kykyjä urbaanien alueiden kanssa toimittaessa ja antaa seuraavat perusteet toimintaan rakennetulla alueella:

 • Ulkona liikkuminen (kulmien kanssa toimiminen, rakennusten välien ylittämistä sekä ryhmän oman toiminnan tuoma turva).
 • Rakennukseen sisäänmeno (oven avaus, sisäänmeno ja sisäänmeno järjestys).
 • Rakennuksien sisällä toimiminen (huoneiden tyhjentäminen, seuraavaan huoneeseen menemisen järjestäytyminen sekä rakennuksista ulospäin toimiminen).

Eri tilanteet vaativat eritasoista suojan, tulen ja välillä jopa äänen käyttöä.

Ulkona liikkuminen

 • Tiukka paketti (>5m etäisyydet) ja rauhallinen liike, ei ryntäilyä.
 • Ryhmän kärkipartio liikkuu Y- kirjaimen muotoisessa muodostelmassa, eli kaksi edessä ja yksi keskellä ja yksi takana. Kärjessä kulkevien tulee tietää reitti ja tarkkailla suoraan eteenpäin. Sivuilla kulkevat taas tarkkailevat sivuille ja ylös.
 • Pyritään liikkumaan talojen ja muiden urbaanin maaston tarjoamien suojien lähellä (Esim. seinustan vieressä.) jolloin ryhmälle jää vähemmän tarkkailtavaa aluetta.
 • Liikkeen pysähtyessä, kannattaa ottaa polvelle tai pyrkiä käyttämään läheisiä suojia (autot, lyhtytolpat, tienjakajat yms.).
 • Ryhmän tulee yrittää rytmittää liikkeensä muiden alueella toimivien osien kanssa, jos vain mahdollista.

Kulmat

Kulmilla on helposti tuhoisa vaikutus ryhmän toiminnalle, jos niihin ei suhtauduta riittävällä varovaisuudella. Vihollisen tarkkailussa olevan kulman ohittaminen johtaa melkein varmasti ikävään pattitilanteeseen, jossa yksikin vihollinen voi pitää lukemattoman määrän miehiä sidottuna yhden kulman taakse. Tässä pari menettely mallia, joita kannattaa hyödyntää kulmien kanssa toimiessa:

 • Kohdattaessa kahden rakennuksen välillä aukko, kulma tai jokin muu mahdollinen sivustalle aukeava kolo, siivuttaa aukonpuoleinen kärkimies aukon ja hänen tst-pari pitää tarkkailun eteen.
 • Välittömän uhan alla, tai kun tiedetään kulman olevan todennäköisesti vaarallinen, on suora haltuunotto parempi vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että kärki ja 2. mies menevät kulman taakse, ilmaisevat toisilleen sovitulla tavalla valmiutensa ja yhdellä nopealla koukulla iskevät piippunsa kulmasta ohi ja tarkastavat koko kulman takaisen alueen suoraan.
 • Kahden rakennuksen välinen aukko voidaan ylittää ottamalla ensin lähempi kulma haltuun, jonka jälkeen 3. ja 4. miehet siirtyvät aukosta yli. Heidän tehtäväksi tulee suojata suunniteltu etenemissuunta. Kun 1. ja 2. -miehet suojaavat aukon, 3. ja 4. -miehet suojaavat eteenpäin, voi loppu ryhmä siirtyä nopeasti aukosta yli.

Ikkunat ja katot

Rakennetuilla alueilla ikkunat eri korkuisten rakennusten kyljissä tuottavat voimakasta horisontaalista uhkaa taistelussa. Ikkunasta ampuminen kadulle on tehokasta ja jokseenkin turvallista. Katutason yläpuolella olevasta ikkunasta saa hyvän näkökentän kadulla oleviin elementteihin, samalla ollen kohtuullisen hyvin kätkössä alhaalta katsottuna.

Samat pointit pätevät katolta ampumiseen myös, erona kuitenkin huomattavasti helpompi paljastuminen. Katolla oleva henkilö korostuu “takanaan” olevaa taivasta vasten erivärisenä. Katolla oleva taistelija on myös alttiimpi mahdolliselle epäsuoralle-, ilmasta ammutulle- tai korkeammalta ammutulle-tulelle. Matalien talojen katoilla oleva vihollinen voidaan myös savustaa pois käsikranaatilla.

Sisäänmenot

Huoneisiin tai rakennuksiin sisään meneminen on urbaanin sodankäynnin tappavinta toimintaa. Jos vihollinen tietää sisääntulosta ja sisääntulo reitin, voi yksikin mies tappaa lukemattomia, ennen omaa tuhoaan. Tämän potentiaalisen katastrofin välttämiseksi, kannattaa muistaa kolme kultaista sääntöä:

ÄÄNIKURI: Kohde rakennusta lähestyttäessä, tulee ääntä tuottaa mahdollisimman vähän. Yksikin väärä “kuitti!” -huudahdus, voi varoittaa vihollista tulosuunnasta ja siten pilata koko operaation. Toisin sanoen: turvat tukkoon!

SELKEÄT ROOLIT: Jokaisen ryhmän jäsen on oltava selvillä omasta tehtävästään, ennen kohteelle iskemistä. Muuten hyökkäys ei tule onnistumaan.

RIITTÄVÄ AGGRESSIO: Tärkein osa aggressiossa on tilanteen lukemistaito. Jos vastustaja ei lähde hyvällä eikä pahalla, on koko rakennuksen räjäyttäminen aina mahdollisuus.

Huoneen haltuunotto

Huoneeseen sisään tunkeutuminen koostuu kolmesta osasta:

Tra vaihe1 1.jpg

VAIHE 1.

Partio ryhmittyy seinän vierustalle, paljastamatta itseään kulkemalla oven edestä. Partion jäsenet ilmoittavat takaa alkaen valmiutensa, joko radiolla tai “tap shoulder” optiolla (A3:ssa shif+T).

Tra vaihe2.jpg

VAIHE 2.

Kun kaikki ovat valmiina, TsT-pari puskee huoneeseen sisään, kärkimies menee ovelta suoraan vasemmalle, seuraava oikealla ja niin eteenpäin, vuorotellen.

Tra vaihe3.jpg

VAIHE 3.

TsT-pari etenee huoneeseen sisään, jättäen huoneen seinien ja itsensä väliin tarpeeksi tilaa (n.1m.), että mahdollisesti heidän takanaan voidaan kulkea.

Aina huoneeseen tultaessa otetaan tilassa olevat aukot, ovet ja muut mahd. uhkien suunnat piikille.

Seuraavaan huoneeseen siirtyminen

Seuraavaan huoneeseen siirtyminen jatkuu hyvin yksinkertaisesti suoraan niiltä paikoilta suoraan seuraavalle ovelle. Ovesta mennään jälleen sisään samalla tavalla, ovea lähinnä oleva menee vasemmalle, seuraava oikealla jne. Jos ovia on useita samassa tilassa, on pyrittävä niistä jatkamaan mahdollisuuksien mukaan, aina yhtäaikaisin sisään menoin.

Rakennuksen sisällä liike pidetään “pyrähdyksinä” ovelta ovelle. Aina huoneeseen tultaessa otetaan tilassa olevat aukot, ovet ja muut mahd. uhkien suunnat piikille. Jos seuraavan TsT-pari/partio joutuu etenemään käytävää pitkin, jossa on useita ovia ja aukkoja molemmin puolin, niihin pyritään aina lähettämään tarkistamaan väh. TsT-pari, jottei vihollista unohdu tutkimattomiin huoneisiin selän taakse.

Compoundin putsaus

Tehtävissä tulee usein vastaan tilanne, jossa ryhmä joutuu puskemaan compoundin sisälle. Compaudit ovat siis useamman pienen rakennuksen ja niitä yhdistävien muurien muodostamia kortteleita. Rakennukset ovat usein niin pieniä, ettei niihin kannata edes partion voimin mennä sisään. Rakennuksista on myös aina hyviä ampuma aukkoja pihalle päin. Compoundien tyhjentäminen tulee pitää nopeana ja sulavana. Tehokas tapa on seuraava:

Tra comp.jpg

VAIHE 1. RJ käskyttää partioille sisäänmeno aukot ja partiot ryhmittyvät sisään menemistä varten lähelle aukkoa.

VAIHE 2. RJ lähettää partiot sisään, jotka vyöryttävät sisään yhtäaikaisella liikkeellä (katso Huoneen haltuunotto).

VAIHE 3. Partioiden johtajat käskevät TsT-pareja rakennuksia tarkistamaan, rakennuksen koko ja uhkataso ratkaisevat tarvittavan määrän.

Aseiden erillaiset vaikutukset

Rakennuksien seassa toimiessa, kannattaa ottaa huomioon eri materiaalien suojan. Luoteja on montaa eri kokoa, taloja on tehty myös useista materiaaleista ja näiden kahden tekijän kohdatessa, syntyy monenmoista. Kun ammutaan pistoolikaliberillä betoniseinään, ei läpäisyä tapahdu. Mutta panssarivaunun kanuunalla läpäisyä syntyy. Jos ollaan talossa, joka on rakennettu puusta, ei sen seinät tarjoa läheskään yhtä hyvää suojaa kun betoninen. ARMA3:een on mallinnettu kohtuullisen hyvin talojen seinien ja eri osien suojausarvot ja millä ammuksella alkaa kuula tulemaan seinästä sisään. Pelkistetyimpänä luotien läpäisykykyä voi kohdata ikkunoiden (ei toimi sisältä ulospäin, jos rakennus on arma2 portattu) ja ovien kanssa. Ovista ja ikkunoista saa kuulan tulemaan helposti sisään, aseella kun aseella. Tätä ominaisuutta kannattaa hyödyntää jos vastustaja on tulossa ovesta sisään, ja tämä paljastaa olevansa oven takana.