Ryhmänjohtaja

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yleistä jv-ryhmän johtamisesta

 • Ryhmässä on aina miehiä eri rooleissa, jotka sopivat eri tehtäviin: tunne roolit ja niiden vahvuudet.
 • Älä johda yksittäistä taisteljiaa, johda ryhmääsi partioiden kautta: partioihin jaettu ryhmä ei hajoa maastoon tai hukkaa kavereitaan.
 • Ohjeista miehiä, johda partioiden johtajia: partioiden pienien kokojen takia voi partionjohtaja pitää pakkansa kasassa helposti ja partioiden pienen määrän takia voi RJ pitää ryhmänsä helpommin kasassa.
 • Joukkueenjohtajan sana on ”laki”: sitä seurataan siihen saakka, kunnes se alkaa olemaan ryhmälle haitaksi.

Ryhmänjohtamista kartetaan monesti väärien mielikuvien sekä vastuunpakoilun takia ja tämän ohjeen tarkoitus on tehdä pelaajille selväksi, kuinka yksinkertaisesta ja välttämättömästä roolista todellisuudessa onkaan kyse.

Ryhmän rakenne

Ryhmä rakentuu siinä pelaavista pelaajista. Ryhmänjohtajana sinun on tärkeää ymmärtää ryhmäsi jäsenten roolit, jotta voit käyttää niitä sekä antaa heidän toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Normaalissa tilanteessa sinulla on ryhmässäsi 6-12 jäsentä, joista 1-3 on partionjohtajia joiden alaisina ryhmän miehistöroolit pelaavat. Kokoonpanot vaihtelevat paljon tehtävästä riippuen. Ryhmänjohtaminen kannattaa ajatella partionjohtajien johtamisena. Et siis johda 12 pelaajaa vaan 3 partionjohtajaa jotka pitävät huolen miehistöpelaajista.

Partiot

Ryhmänjohtajan on pyrittävä jakamaan ryhmä partioihin niin, että jokaisella AT-, AA-, MG-, AR- ja ammustenkantajaroolit ovat jaettuina tasaiseti partionjohtajille. Yleensä tehtäväntekijä on huolehtinut tästä järjestämällä roolit partioihin slottausruudulla. Partioiden jakaminen erilleen toimii näppärästi nakittamalla joku partionjohtajistasi jakamaan ryhmä partioihin jo JJ:n briiffin aikana ja merkkaamaan partiot karttaan ”group”-kanavalla. Näin ryhmäläiset voivat tehtävän alussa värjätä itsensä omiin partioihinsa.

Esimerkki partiojaosta:

RJ (Ottaa esim. keltaisen tai vihreän värin jotta erottuu selkeästi muista ryhmän jäsenistä)

Punainen partio - PJ, Kiväärimies, KK, KK:n pari

Sininen partio - PJ, AT, Kiväärimies, TsT-pelastaja

*Vaihtoehtoisesti voi myös yhdistää RJ:n ja TsT-pelastajan omaksi kahden miehen partioksi. Tällöin TsT-pelastajan rooli on liikkua RJ:n mukana, valvoa ryhmän takasektoria sekä ilmoituksien mukaisesti hoitaa haavoittuneita. Tällä saavutetaan RJ:n ja TsT-pelastajan suurempaa todennäköisyyttä selvitä hengissä viholliskontaktista.*

Ryhmänjohtajan tehtävät

AFI:n peleissä nykyisen mallin mukaan pelaajat siirtyvät slottinsa otettuaan ryhmänsä omalle kanavalle teamspeakissa. Tästä poikkeuksena on JJ, 1-5 (joukkueen varajohtaja) sekä RJ:t.

Kun slottaaminen on hoidettu pois alta, aloittaa joukkueenjohtaja taistelusuunitelmansa muotoilun ja merkkailun karttaan. Alussa suunnitelmat ovat yleensä melko sekalaisen oloisia ja saattavat vaikuttaa epämääräisiltä. Tämä kuitenkin on vain suunitelman alku, ja loppua kohden suunitelmat ovat melkein aina selkeitä ja yksinkertaisesti ymmärrettäviä.

 1. Briiffissä: Ole kuulemassa ja osallistumassa suunnitelman tekemiseen. Ymmärrä luotu suunnitelma
 2. Pelissä: Pidä ryhmäsi kasassa ja toimintakykyisenä.
 3. Pelissä: Pidä joukkueenjohtajasi tilanteen tasalla.
 4. Pelissä: Ylläpidä YYA (ks. ryhmänjohtajan muistisäännöt).

Ryhmänjohtaja on joukkuekokoonpanossa joukkueenjohtajan alainen ja hän toimii ”suodattimena” joukkueen ja miehistössä pelaavien välillä. Tehtävän alussa ryhmänjohtaja osallistuu kaikkien johtajien kanssa joukkueenjohtajan briiffiin. Tätä tehtävänantoa noudattaen RJ johtaa ryhmänsä operaation läpi.

Joukkueenjohtajan briffi

Keskity ja pyri muistamaan seuraavat asiat:

 • Mikä on reitti tavoitteeseen? Navigaatiotaito on eräs tärkeimmistä RJ:n taidoista, onneksi tämä ei ole vaikeaa.
 • Mikä on ryhmän tehtävä ja tavoite? Harvoin ryhmiä lähetetään ”muuten vaan hortoilemaan”.
 • Missä muut ryhmät menevät?

Ryhmän toimintakyky

 • Ammus- ja lääkintätilanteen tarkkailu ja ylläpito (L.A.T.O -raportti). Tähän sisältyy myös varusteiden kunnon ja laadun tarkkailu. Jos ryhmän varustuksessa on ongelmia/puutteita, tulee asia korjata mahdollisimman nopeasti.
 • Partioiden toiminnan ja taistelutaidon kehittäminen, ohjeistamisella ja opastamisella.
 • Ryhmälle tärkeän tilannetiedon välittäminen ja tilanneraporttien eteenpäin lähettäminen.

Kommunikaatio

Ryhmänjohtajana on erittäin tärkeätä pystyä kommunikoimaan tietoa eri suuntiin komentoketjussa. Usein joukkueen verkossa tulee paljon tärkeää informaatiota eri ryhmille. RJ:n yksi tärkeimmistä taidoista on osata suodattaa joukkueen verkon tietovirrasta kaikki omalle ryhmälle oleellinen tieto.

Ryhmälle epäolennaista tietoa on paljon, mutta olennaista on:

 • Läheiset vihollishavainnot.
 • JJ:n käskyt koko joukkueelle tai omalle ryhmälle.
 • Muiden ryhmien raskaat tulikontaktit, sillä nämä yleensä johtavat JJ:n tekemään nopeita joukkojen siirtoja taistelussa olevan ryhmän tukemiseksi.

Ryhmänjohtaja kentällä

Liikkuminen

ARMA3 pyrkii olemaan sotasimulaatio. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että siirtymiset taisteluiden välillä ovat välillä melkoisia marsseja. Liikkumista varten on ryhmällä usein erinäisiä ajoneuvoja. Yleisin tapa liikkua on kuitenkin ”apostolin kyydillä”, eli jalan. Kun ryhmä liikkuu jalkaisin, tulee RJ:n olla tietoinen sen hetkisestä uhkakuvasta:

 • Onko vihollinen lähellä vai kaukana?
 • Ovatko omat joukot millaisessa tilanteessa (tulitaistelu yms.)?

Liikkumismuodostelma määräytyy uhkakuvan mukaan:

 • Jos ryhmä/joukkue ei ole tulikosketuksessa eikä vihollista ole lähellä, voidaan turvallisesti liikkua avojonossa.
 • Jos vihollisuhka on matala, mutta olemassaoleva (ollaan ylitetty hyökkäystasa, etulinja yms.), kiila partioittain tai ryhmän laajuudelta on turvallinen liikkumiselle.
 • Kun viholliseen on saatu jo tulikosketus lähellä tai tunnustelijoiden tasalla, on avorivi tehokkain muodostelma.

Lisää jalkaisin liikkumisesta:liikkuminen

Välillä ryhmällä käy hyvä tuuri ja käyttöön saadaan ajoneuvoja, joilla liikkua. Ajoneuvot tuovat liikkuvuutta ja usein myös tulivoimaa. Ajoneuvojen tuoman tulivoiman käyttämisessä on kuitenkin pidettävä aina mielessä: ajoneuvot ovat vahvoja, kunnes joku ampuu niitä kerran singolla. Ryhmä mahtuu useimmiten käytössään olevaan ajoneuvoon kokonaan, mutta välillä ryhmä joutuu jakaantumaan useampaan ajoneuvoon. Tälläisissä tilanteissa kannattaa jakaa partiot omiin ajoneuvoihinsa sekä käyttää niitä paikoissa, joissa ne eivät ole välittömän sinkouhan alla.

Taistelussa

Kun ilmassa alkaa lentää lyijyä ja miestä alkaa kaatua, menee monella ryhmänjohtajalla sormi suuhun. Tälläisissä tilanteissa tulee ajatella nopeasti ja toimia nopeammin.

Taistelutilanteissa on tärkeää muistaa neljä asiaa, jotka haluat pitää käynnissä:

 1. Tuli vihollista kohden.
 2. Haavoittuneet pois tulesta ja paikattavana lääkintämiehen toimesta.
 3. Tilanneraporttien lähettäminen ylöspäin ja alaspäin, eli ryhmälle.
 4. Tulitaistelun voittamiseksi tarvittavien peliliikkeiden toteuttamisen.

Kaikki kontaktit eivät ole monologisia tulitaisteluita selkeän vihollisen kanssa. Erilaisia viholliskosketuksia ovat:

 • Havainto -kontakti: Syntyy kun joku ryhmästä havaitsee vihollisen, joka ei ole vielä havainnut ryhmää. Tällöin on pyrittävä arvioimaan vihollisen vahvuus, liikesuunta (jos on) sekä uhka (välillä vihollisen kiertäminen on tärkeämpää, kuin tuhoaminen). Kun havainto on saatu arvioitua, joko RJ:n tai partionjohtajan toimesta, tulee kontaktista lähettää lyhyt raportti JJ:lle. Tässä tulee muistaa pitää viesti lyhyenä ja asiassapysyvänä. Jos vihollisen tuhoaminen on tarpeen, RJ levittää ryhmänsä avoriviin ja partionjohtajien avulla, toteuttaa yhtenäisen tulenavauksen (H.O.T).
 • Ulkopuolinen -kontakti: Syntyy kun joku muu elementti (toinen ryhmä, tiedustelu, UAV yms.) havaitsee ryhmälle vihollisen. Jos vihollisen tappaminen päätetään toteutettavaksi, toimitaan samalla tavalla kuin havaintokontaktissa (H.O.T).
 • Kova -kontakti: Syntyy kun vihollinen avaa tulen ryhmää kohden, ennen paljastumistaan ryhmälle (väijytys yms.). Näissä tilanteessa on RJ:n tärkeätä pitää pää kylmänä ja pyrkiä vetämään ryhmänsä pois vihollisen tulituksesta → on aina pyrittävä ottamaan vihollisesta tuliylivoima, joka onnistuu todella harvoin jos vihollinen on saanut avattua tulen ensimmäisenä! —-

Taistelutekniikoita

Taisteluun sidonta ja koukku

Perus taistelumenetelmä, jolla saadaan tuhottua vihollinen staattisista asemista. Tapahtuu käytännössä seuraavasti:

 • Havaitaan vihollinen.
 • Avataan tuli vihollista kohti vähintään yhdellä partiolla.
 • Kun vihollinen sidottu tulitaisteluun ja saatu lamaantumaan tulituksen määrällä, lähtee kevyempi partio koukkaamaan.
 • Koukkaaminen tapahtuu peitteisen maaston kautta, ettei havaita, määränpäänä tuliasema vihollisen kyljessä tai takana.
 • Koukkaava osasto tappaa suojiinsa sidotun vihollisen.

Tuliylivoimalla tuhoaminen

Perus taistelumenetelmä, jossa vihollisen huonon suojankäytön takia voidaan tuhota vihollinen ilman suurempaa liikkumista. Yleisimpiä käyttöpaikkoja:

 • Väijytykset.
 • Puolustusasemista ampuminen.
 • Taisteluun sitovana osastona toimittaessa, kun jokin toinen ryhmä toteuttaa koukun.
 • Ryhmällä käytössä täysin ylivoimainen aseistus ja tuliasema (esim. mek.jv.+vaunu mäen päällä).

Viivytys/irtaantumis -tekniikka

Erittäin haastava, mutta yhtä tappava tekniikka. Viivytystaistelussa ryhmä:

 • Ottaa hyvistä tuliasemista tuliylläkön viholliseen.
 • Ampuu vihollista n. 1-3 min.
 • Irtoaa suojaista reittiä pitkin pois vihollisen näkökentästä.
 • Siirtyy seuraaviin asemiinsa, joissa toteuttaa saman tempun uudestaan.

Tekniikan yleiset haasteet:

 • Tuliylläkköä ei oteta tai se tehdään liian kauas → ei saada tuotettua tappioita.
 • Ollaan huonoissa asemissa → paljastutaan ennen tuliylläkköä.
 • Irtaantuminen venytetään liian pitkälle → vihollinen ehtii sitoa ryhmän taisteluun → ei voida irtaantua.

Ryhmänjohtajan muistisäännöt

Y.Y.A

Ryhmääsi johtaessasi tulee muistaa yli kaiken:

YHTEISTYÖ: Ryhmän tulee toimia yhtenä elementtinä, eikä yksittäisinä taistelijoina vailla johtamista tai yhteistä suunnitelmaa. Yhteistyöllä viitataan myös yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.

YSTÄVYYS: AFI on avoin peliyhteisö ja tänne tullaan, kaikesta huolimatta, pitämään hauskaa. Liika tiukkuus ja ”inttimäisyys” kannattaa jättää milsim -porukoihin.

AVUNANTO: Ryhmänjohtaja ei ole ainoastaan JJ:n äänitorvi ryhmässä, vaan pitää myös huolen ryhmäläistensä taitojen tasosta ja valvoo, että kaikki joko osaavat tai oppivat suorittamaan tehtävänsä ryhmässä.

L.A.T.O -raportti

L.A.T.O -raportti on näppärä muistisääntö, sekä (jos tietää toisen tuntevan lyhenteen) helposti radiossa sanottava lyhenne, joka tulee sanoista:

LÄÄKINTÄ: Missä kunnossa partio on lääkinnällisesti?

AMMUS: On partiossa miehillä kuulaa?

TILANNE: Mikä tilanne partiolla on?

ONGELMIA: Onko partiossa jotain ongelmia jonkin muun, kuin jonkin yllämainitun asian kanssa (autossa bensa loppu, jollain on pelissä jotain vikaa yms.)? Raporttia kannattaa pyytää, kun ryhmä on päässyt irti turvalliselle alueelle, tulitaistelun jälkeen. Tällöin RJ pystyy pitämään kopin ryhmänsä yleisestä tilanteesta.

H.O.T

Vihollisen havainneen ryhmän tärkein muistisääntö:

HAVAINTO: Havaitaan vihollinen ja arvioidaan sen laatu, määrä ja uhka ryhmälle.

ORIENTAATIO: Orientoidutaan ryhmän elementit vihollisen tuhoamiseen otolliseen muotoon tai asemiin (huom. välillä partioiden lähettäminen tulituki/koukkaus -asemiin on paljon parempi, kuin staattinen tulitusrivi).

TUHOAMINEN: Vihollista ammutaan, kunnes ne maahan lakoaa. Eri tilanteissa vihollisen tuhoaminen vaatii tosin eri temppuja (PST, TA, väijytys yms.).