Partio

AFI Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Roolin tehtävät

Partioiden muodostus

Partionjohtaja ja hänen johtamansa partio ovat ryhmänjohtajan kaksi tärkeintä työkalua. Partiot pyritään muodostamaan joko tasaisesti, tai tulevaa tehtäväänsä painottaen, kun ne jaetaan joukkueenjohtajan briiffin aikana. Tasaisesti jaetussa partiossa partionjohtajan lisäksi pyritään partioon saamaan yksi konekivääri, yksi sinko sekä mahdollisesti kivääri, tai jokin muu kevyt ase. Tasaisella jaolla saavutetaan kohtuullisen omavarainen partio, joka voi tuhota talossa ja puutarhassa.

Jos ryhmän kokoonpanolla ei voida tuottaa tasapainoista partiojakoa, tai ryhmän tulevat tehtävät edellyttävät erikoistuneempaa toimintaa (kaupunkitaistelu, vangin kaappaus yms.) jossa ryhmän rakaskaammat aseet eivät voisi toimia juuri ollenkaan, muodostetaan usein kaksi puoliryhmää/partiota: tuki- ja iskupartiot. Näissä jaoissa toiseen partioon laitetaan konekiväärit, niiden tst-parit ja muu mahdollisesti pitkillä etäisyyksillä hyvin suoriutuva kalusto, kuten tarkka-ampujat tai muut vastaavat. Iskupartiossa taas toimii kiväärimiehiä, kevyitä sinkoja ja muita lähi- ja keskipitkän matkan aseita.

Partiot jaetaan JJ:n briiffin aikana joko RJ:n tai jonkin PJ:n toimesta. Partiot merkataan karttaan partion omalla värillä. Kun RJ on antanut ryhmän toiminnallisen briiffin ja tehtävä lähtee käyntiin, on PJ:n ja hänen partionsa jäsenten värjättävä itse itsenä oikeanväriseksi ”ACE self interact / Team management”-valikon kautta. Partionjohtajan tulee pitää huolta siitä, että hänen partion jäsenet hoitavat värjäävät itsensä. Tällöin RJ voi keskittyä muihin, tärkeämpiin tehtäviin.

Partiokanavan käyttäminen

Jos jokaiselle ryhmän jäsenelle on annettu radiopuhelin, on kannattavaa muodostaa oma partiokanava. Ryhmänjohtaja ei aina käske tekemään tätä, joten partiojohtajan on hyvä ottaa asia puheeksi. Partiokanavien käytöllä saavutetaan rauhallisempi ryhmän radiokanava, koska ryhmänjohtaja voi vain keskittyä partioiden käskyttämiseen tällä kanavalla. Partiokanavalla partionjohtaja voi itse keskittyä käskynantoon.

Partiokanavan taajuus voi olla käytännössä mikä tahansa käyttämätön taajuus. Taajuus tulisi laittaa jollekkin radiokanavalle johon partion jäsenellä ei ole tarvetta. Partion käyttämä radiokanava/taajuus on hyvä laittaa additionaaliksi, joka onnistuu painamalla "set additional" -painiketta radiopuhelimessa. Tällöin partion jäsenet voivat myös kuunnella ryhmän pääradiokanavaa.

Ryhmäkavanalla ryhmänjohtaja todennäköisesti keskustelee partioiden kanssa eri nimityksillä. Esimerkiksi: "Punainen partio, menkää tuohon taloon south-westissä." Tällöin partiojohtajan on hyvä kuitata käskyt partion nimellä: "Punainen partio, kuitti." Ryhmäkanavalla ei ole välttämätöntä käyttää radioprotokollaa niin tiukasti kuin joukkuekanavalla, mutta radioprotokollan tarkoitus on pitää keskustelut lyhyinä ja selkeinä. Ryhmänjohtajaa ei välttämättä tarvitse erikseen kutsua radiossa, joten oman partion nimen sanominen saattaa riittää: "Punainen partio ehdottaa, että mennään tuohon metsään southissa."

Partion johtaminen

Partionjohtaja toimii oman partionsa ”ryhmyrinä”: hän toimii partionsa kanssa kuin pieni ryhmä. Partioiden toiminta perustuu aina toistensa tukemiseen ja auttamiseen. Partionjohtajan toiminta ja päätökset perustuvat suoraan RJ:n käskyille, mutta omaa vapautta niiden toteuttamiselle kannattaa ja tulee ottaa. Kun ryhmänjohtja käskee ryhmänsa toteuttamaan ryhmänä jotain, PJ:n tulee valvoa ja opastaa partiotaan käskyjen toteuttamisessa. Kun ryhmäjohtaja lähettää partioita suorittamaan jotain tehtävää (”Punainen, ottakaa tuo harjanne haltuun!”, ”Sininen, suojatkaa itään!” yms.), siirtyy partion komento ja toiminnan suorittamisen vastuu partionjohtajalle.

Partionjohtajan roolin erikoistehtävät

  • L.A.T.O -Raportti: Lääkintä - Ammus - Tilanne - Ongelmat. Kun RJ kysyy partion tilannetta, on LATO-raportti hyvä muistisääntö. Partionjohtaja kertoo, mikä on tilanne lääkinnällisesti, onko ammuksia (värikooditus kertoo nopeasti ja tarkasti mikä tilanne: vihreä=100% - 80%, oranssi=80% - 40%, punainen=40% - 0%, musta=0%), mikä tilanne partiolla on ja onko mitään ongelmia (esim. jollain ei peli toimi kunnolla). Väreillä pystyy myös lyhyesti ja nopeasti ilmoittamaan partion toimintakykyä.
    • Jos RJ pyytää "Sininen partio, tilanne" - niin PJ voi ilmoittaa: "Tilanne vihreä" - Partio täysin toimintakykyinen ja ammuksia riittää, "Oranssi" - Partiolla haavoittuneita / ~ puolet ammuksista on käytetty, mutta pystyy vielä liikkumaan lyhyen matkan ja vaikuttamaan viholliseen, "Punainen" - Partiolla on useita tappiota tai haavoittuneita, ammukset vähissä eikä pysty enää liikkumaan tai vaikuttamaan viholliseen.
  • Kontaktirapporttien lähettäminen: Partionjohtajan tulee pystyä lähettämään partionsa saamat kontaktit RJ:lle ryhmän radiolla muodossa, jolla RJ saa välittömästi kopin kontaktista. Perus kontaktiraportti pohja on: KONTAKTI! - kenellä? - suunta? - arvioitu etäisyys? (ÄLÄ anna suuntimoita kompassistasi, se ei ole kenellekään muulle sama!) - määrä/laatu? (vaunu/ifv/apc, ryhmä, partio, bunkkeri yms.). Jos kontakti on helposti ja nopeasti kuvailtavassa maastonkohdassa, voi etäisyyden ja suunnan korvata kuvailemalla parilla sanalla, missä se vihollinen lymyää (”Kontakti, punaisella, ladolla partio!”). Maastoon sidotut kontaktiraportit ovat melkein aina käyttökelpoisempia, kuin jostain pisteestä johonkin suuntaan annetut.
  • Tulen ohjaaminen: Jokainen meistä on todellinen taistelukenttien viikatemies ja rambo, ainakin teoriassa. Hyvä partionjohtaja osaa ohjata partionsa tulta kriittisiin viholliskohteisiin, ja siten tekee partiostaan lamauttavan elementin sijaan tuhoavan. Partionjohtajilla on usein etäisyydenmittaukseen kykenevää kalustoa, sekä aseissaan parempaa optiikkaa. Näitä hyödyntäen voi partionjohtaja antaa partiolleen tarkkoja etäisyyksiä viholliseen ja antaa tultakorjaavaa ohjeistusta (”KK:n osumat jää matalaksi, ammu ylemmäs!”). Tulen ohjaamiseen sisältyy myös tulen avaamisen säätely. Jos partio on yksin ja saa kontaktin, joka on hyvällä paikalla, partion kannattaa suorittaa samanaikainen tulenavaus. Tappava tuliylläkkö hyvistä asemista on lähes aina kannattavampaa, kuin vihollisen pakoon päästäminen.
  • Aloitekyky: Partionjohtajan täytyy pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Ryhmänjohtaja johtaa ryhmäänsä, mutta ei tiedä aina kaikkea. Jos partiolle tulee kusinen paikka, josta pitää päästä pois, tai herkullisia vihollismaaleja, ei aina ehdi niistä lupia pyytelemään: nopeita päätöksiä ja tappavia tuliylläköitä!