A2 29.4. LENTÄJÄ / JTAC -KURSSI

User avatar
Paavo
Posts: 1001
Joined: 26 Jul 2013, 18:17

Re: A2 29.4. LENTÄJÄ / JTAC -KURSSI

Postby Paavo » 28 Apr 2014, 18:22

Ohessa linkki kaavakkeisiin, joissa näkyy AFI:n standardisoidut ilmaisku ja ilmatuki pyynnöt:

https://docs.google.com/document/d/1owz_E0XUyw5d257rVf8JPpyYF8gs7ntspe2wjZBXiFc/edit?pli=1

Kurssilaiset: Tulostakaa valmiiksi ennen kurssin alkamista, tai kirjoittakaa nämä 2 x 6 vaihetta etukäteen paperille.
User avatar
Paavo
Posts: 1001
Joined: 26 Jul 2013, 18:17

Re: A2 29.4. LENTÄJÄ / JTAC -KURSSI

Postby Paavo » 29 Apr 2014, 22:12

Kurssin muistiinpanoja ohessa:

JTAC Perusteet:

- JTAC = Joint Tactical Air Controller. (NATO joukkojen käyttämä sertifikaatti). Ilmatulenjohtaja suomeksi.
- Toimii usein osana komentoryhmää tai tiedusteluryhmää. Osattava toimia erilaisissa kokoonpanoissa (NATO, Venäjä, Komppania, Joukkue jne.)
- Koordinoi maa- ja ilmajoukkojen yhteistoimintaa. Aina oltava yhteys molempiin joukkoihin, ja säilytettävä jatkuva tilannetietoisuus!
- Hallitsee radioviestinnän ja ymmärtää maastonmuotojen vaikutukset signaalien kulkuun
- Osaa toimia tiedustelijana
- Tuntee omat ja vihollisen joukot. Tietää missä tilanteissa tarvitaan ilmatukea!
- Tuntee hyvin kaikki yleisesti käytettävissä olevat ilmataisteluvälineet.
- Hallitsee kohteiden merkinnässä käytettävät välineet (laserosoittimet, merkkisavut)
- Osaa ilmatuki pyynnöt hävittäjille ja taisteluhelikoptereille
- Osaa suunnitella ja pyytää ilmajoukkojen suorittamia evakuointeja (esim. haavoittuneiden evakuoinnit taistelualueelta)

Ilmaiskujen ja ilmatuen tilaaminen:

Ilmavoimien tulivoiman tilaamiseen on käytössä kaksi eri kutsutyyppiä:

Ilmaisku pyyntö tehdään silloin kun tarkoituksena on tehdä täsmäisku johonkin tiettyyn kohteeseen tai kohteisiin. Ilmaiskupyynnössä on tarkoituksena antaa ilmavoimille mahdollisimman tarkkaa tietoa, ja toteuttaa isku mahdollisimman suunnitellusti. Tästä syystä se sopii hyvin tilanteisiin joissa iskun suunnittelemiseen on kunnolla aikaa.

Ilmatuki pyyntö tehdään silloin kun omat joukot tarvitsevat ilmavoimien tulitukea johonkin tiettyyn alueeseen tai vihollis ryhmittymään. Ilmatuki pyynnön tarkoituksena on välittää ilmavoimille tietoa sekä omien joukkojen että vihollisen sijainnista, ja ohjata ilmavoimien tulivoimaa siten että se tukee omia joukkoja mahdollisimman tehokkaasti. Ilmatuki pyyntöjä tehdään usein tilanteissa, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuuksia suunnitella täsmäiskuja vihollisia vastaan.

ILMAISKUN / ILMATUEN VAIHEET:

1. Ilmatulenjohtaja valmistelee/suunnittelee iskun + mahdolliset ennakoivat toimenpiteet
2. Ilmaisku/ilmatuki -pyynnön lähettäminen
3. Pilotin aika-arvio
4. Pilotin lähestymisilmoitus
5. Ilmatulenjohtaja ilmoittaa iskun vaikutuksen joko itse, tai pilotin pyynnöstä

ILMAISKU PYYNTÖ

1. Lähestymispiste
2. Kohteen kuvaus
3. Kohteen sijainti (GRID, maastonmerkit, ja muut tarkentavat tiedot)
4. Merkintätapa ja erityishuomiot (laser koodi, merkkisavu, raketti-isku, konetykki tms.)
5. Omat joukot
6. Poistumispiste

ILMATUKI PYYNTÖ

1. Oma sijainti
2. Suunta kohteeseen
3. Etäisyys kohteeseen
4. Kohteen kuvaus
5. Merkintätapa (laser koodi, merkkisavu tms.)
6. Huomioitavaa (Uhat, Raketti-isku, konetykki tms.)

Return to “Menneet tapahtumat”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests