ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

ARMA FINLAND

Tikka

ARMA Finland on järjestänyt pelejä vuodesta 2013 lähtien. Yhteisön perustamishetkenä tehtävät olivat pääosin COOP painotteisia, mutta ajan saatossa ja pelaajamäärien kasvaessa yhteisössä alettiin pelaamaan yhä enemmän TvT tyyppisiä tehtäviä. Tänä päivänä TvT on yhteisössä viikottain pelattavien tehtävien ja isompien tapahtumien pääasiallinen pelimuoto. Tästä huolimatta yhteisön pelaajat ovat kokoontuneet säännöllisesti pelaamaan COOP tehtäviä näiden tavallisten pelien ohella, tyypillisesti maanantaisin ja perjantaisin. Näillä maanantain ja perjantain peleillä on ollut pitkään nimitys ”epäviralliset viikkopelit”. Tästä epämääräisestä nimityksestä ollaan nyt luopumassaa, ja näiden pelipäivien laatuun aiotaan panostaa entistä enemmän tulevaisuudessa: Maanantaisin ja perjantaisin tullaan pelaamaan laadukkaiden COOP tehtävien lisäksi eri teemojen mukaisia tehtäviä. Yhteisöllä on ollut mm. maaliskuussa maanantain ja perjantain peleissä testikäytössä dynaaminen Patrol Ops -tehtävä, ja jatkossa muitakin perinteisistä poikkea tehtävätyyppejä on odotettavissa. Pelaajat voivat itse ehdottaa eri teemoja tai tehtäviä pelattavaksi näissä maanantain ja perjantain peleissä mm. aihetta käsittelevässä viestiketjussa.

Yhteisön näkyvyyden lisääminen mainostuksen, videotallenteiden ja streamauksien kautta on tärkeää yhteisön toiminnalle. Vuodelle 2018 on suunnitteilla uusi mainosvideo, jota varten tullaan järjestämään oma kuvaustapahtuma kevään aikana. Lisätietoja mainosvideon suunnitelmista ja aikataulusta löytyy asiaa käsittelevästä viestiketjusta. ARMA Finland hakee lisäksi uusia videostreamaajia sen viikkopeleihin ja tapahtumiin.

Kevään seuraava iso pelitapahtuma on 15.4.2018 järjestettävä ARMA Finland VS Tushino TvT -tapahtuma. Tähän tapahtumaan on odotettavissa suuri pelaajamäärä molemmilta yhteisöiltä.

ARMA Finland kehittelee tämän lisäksi yhteistyötä parhaillaan muiden Eurooppalaisten yhteisöjen kanssa. Odotettavissa on tulevaisuudessa lisää kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisia tapahtumia!

Uusille pelaajille järjestetään yhä uusien pelaajien koulutuksia, ja tämän yhteydessä heille tarjotaan mahdollisuus tulla mentoroitavaksi kokeneemman pelaajan toimesta. Koulutustiimi etsii yhä lisää mentoreita tähän toimintaan. Ilmoittautua voi koulutustiimille esimerkiksi keskustelupalstalla.

Yhteisön pelipalvelinta on rahoitettu tähän asti pelaajien antamilla lahjoituksilla. Mikäli pelaajia kiinnostaa tukea ARMA Finlandin pelitoimintaa, kehitystiimiläiset antavat mielellään lisätietoja mahdollisuuksista ARMA Finlandin teamspeak -palvelimella!

Tilanneraportti on yhteisön pelaajille tarkoitettu uutiskirje, jonka tarkoituksena on pitää yhteisön pelaajat ajan tasalla ARMA Finlandissa juuri nyt tapahtuvista, ja suunnitteilla olevista asioista.

Katsaus vuoden 2018 yleisiin tavoitteisiin:

ARMA Finlandin kehitystiimit pitivät palaverin 13.2.2018, jossa vahvistettiin yhteisön vuoden 2018 strategia. Strategia kiteytyy neljään päätavoitteeseen:

1. Palvellaan yhteisöä kehittämällä laaja-alaista tarjontaa
2. Tuodaan tarjontaa mahdollisimman hyvin esille yhteisössä ja sen ulkopuolella
3. Lisätään merkityksellisiä yhteisöllisiä sosiaalisia tilanteita ja vaikutusmahdollisuuksia
4. Pidetään huolta että yhteisössä on mahdollisuus viihtyä ja tehdä töitä kaikilla jotka osaavat käyttäytyä

Nämä tavoitteet tulevat ohjaamaan kehitystiimien toimintaa läpi vuoden. Kehitystiimien projekteja ja toimintaa voi seurata tarkemmin Trello-sivuston kautta: https://trello.com/armafinland

Kehitystiimeihin tarvitaan aina osaavia ja ahkeria pelaajia. Tietoa kehitystiimeistä löytyy toiminta -sivulta ja toiminnasta kiinnostuneita kehoitetaan ottamaan yhteyttä kehitystiimin pelaajiin TeamSpeak -palvelimen kautta.

Yhteisön uudet pelaajat:

ARMA Finland houkuttelee yhä viikottain uusia pelaajia yhteisön peleihin. Mediatiimin mainostyön lisäksi yhteisön pelaajia kehoitetaan myös kutsumaan omia kavereita ja tuttavia mukaan peleihin!

Avoimena yhteisönä ARMA Finlandin peleihin on helppo liittyä, kunhan uusilla pelaajilla on vain tarvittavat modit asennettuna ja tiimipelaaminen taktisessa peliympäristössä luonnistuu. Uusilla pelaajilla saattaa kuitenkin helposti syntyä tunne, että kaikilla pitäisi olla kokemusta ja osaamista ARMA -pelisarjasta ja sotilastaktiikoista ennen peleihin liittymistä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa: ARMA Finlandin koulutustiimi järjestävää viikottain uusille pelaajille tarkoitettuja koulutus- ja opastustapahtumia, joissa käydään kaikki peleissä tarvittavat perusasiat läpi uusien pelaajien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämän lisäksi yhteisön pelaajat auttavat mielellään uusia pelaajia tehtävien aikana taitotasosta riippumatta.

Uusille pelaajille on nyt myös tarjolla mentorointia vanhojen ja kokeneempien pelaajien toimesta! Tämän avulla uusille pelaajille pyritään antamaan entistä yksilöllisempää, pidempikestoisempaa ja syvällisempää perehdytystä ja opastusta ARMA Finlandin pelejä varten. Uusille pelaajille tämä on täysin vapaaehtoista, ja mentoritoiminnan mahdollisuudesta kerrotaan uusien pelaajien koulutustapahtumien yhteydessä lisää. Mentoriksi voi ilmoittautua koulutustiimille.

Alkukevään tulevat tapahtumat:

Tavallisten viikkopelien lisäksi ARMA Finlandissa ollaan nyt alkukeväästä järjestämässä erinäisiä tapahtumia.

Seuraava 2. Maailmansodan aiheinen Rautaristitapahtuma pidetään 24.2.2018. Tässä tapahtumassa Neuvostoliitto ja Saksa taistelevat Moskovan lähiseudun hallinnasta talviympäristössä. Lisätietoja tapahtumasta.

Uudenlaista tehtäväkonseptia tarjoaa taas tuleva 73 Easting – Vaunu TvT tapahtuma. Tämä sijoittuu Persianlahdensotaan, ja taistelut käydään aivan uudella 73 Easting kartalla joka on yhteisömme oman karttavelhon Tempan aikaansaannos! Lisätietoja tapahtumasta73 Easting kartta

Yhteisön pelaajilla on jatkossa mahdollisuus osallistua paremmin tapahtumien suunnitteluun ja ideointiin. Keskustelupalstalle on avattu uusi keskustelualue tapahtumien suunnittelua varten.

Tapahtumien järjestämisestä on myös päivitetty AFI Wikiin ohje, jossa kerrotaan mitä asioita tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä on otettava huomioon.

Tehtävien tarkastaminen:

Yhteisön pelaajat luovat jatkuvasti uusia tehtäviä yhteisön pelattavaksi tapahtumissa ja viikkopeleissä. Uusia tehtäväideoita otetaan mielellään vastaan, ja näistä pelaajat voivat keskustella tehtävien suunnitelupalstalla.

Tehtävien tarkastukseen on tullut muutoksia, joista löytyy lisätietoa AFI Wikistä. Yhtenä keskeisimpänä muutoksena on se, että vastedes jokaisella tarkastukseen osallistuvalla pelaajalla on äänioikeus sen suhteen otetaanko tehtävä yhteisössä pelikäyttöön.

Yhteisön tietokanta:

ARMA Finlandin oma AFI-Wiki sisältää runsaasti tietoa yhteisöä koskevista asioista. Tietoa pyritään keskittämään ja päivittämään tulevaisuudessa entistä paremmin tähän tietokantaan, joten kaikkia yhteisön pelaajia kehoitetaan hyödyntämään AFI-Wikiä jatkossa yhä enemmän.